WYSIWYG редактори за въвеждане на текст в уеб сайт страница

По подразбиране, системи за управление на съдържанието, като Drupal (които ние използваме за сайтовете, които изработваме) очакват потребителите да форматират постовете си с HTML код. Това може да бъде неудобно за членове на общността, които не са напълно запознати с HTML. Поради тази причина се инсталират редактори, който конверират форматиран текст в HTML чрез WORD подобен интерфейс.

Javascript-базирани WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) редактори на HTML!

Редактор WYSIWYG използва умно Javascript да замени въведения текст с HTML в движение чрез интерактивен интерфейс, който позволява на потребителите да създават и формататират на своите публикации по същия начин както биха направили в типична текстообработваща програма. Не се изисква страшния HTML! Дори тези, които разбират HTML ще открият, че добрите WYSIWYG редактори предлагат бърза и удобна алтернатива за форматиране HTML.

TinyMCE

tinymce

TinyMCE са започнали живота си като Freemium проект. По това време надмина своите съперници. Добавки като ъплоудър на снимки и файлове са достъпни срещу заплащане.

От създаването му до сега основните безплатни алтернативи наваксаха и сега TinyMCE също е с напълно отворен код. Днес TinyMCE все още се радва на силна аудотория и се предоставя, като  WYSIWYG редактор  по подразбиране на изключително популярния софтуерен пакет WordPress.

CKEditor

ckeditor

CKeditor е цялостно пренаписване на FCKeditor и своя официален наследник. Това е също така най-видния и достоен конкурент TinyMCE. TinyMCE имаше забележимо предимство на работоспособност над FCKeditor, но след пренаписването на CKeditor стават равностоини.

Между другото, ако използвате Drupal, CKeditor е лесен избор. Drupal има модул за CKeditor, който  осигурява превъзходна интеграция в сравнение с други WYSIWYG редактори.

CKeditor интеграцията за Drupal, открихме за по пълна отколкото TinyMCE поради:

  • по-добра многоезична поддръжка
  • по-добра поддръжка за редактиране HTML източник
  • по-добра поддръжка за таблици, обработка на изображения, работа с медии и т.н.

Влезте в настройките на CKeditor, за да научите повече и да откриете, че CKeditor е много лесен за персонализиране. Можете да добавите бутони, премахнете бутони, да промените позициите, всичко чрез влачене и местене и най-много промяна на няколко линии на JavaScript. CKeditor е проектиран с модулност на ум, така че може да постигне много по-повече ако сте програмист.

В крайна сметка: двата редактора са приятни, но CKEditor има предимстов, особено на Drupal.

Разработване на корпоративен стил на компанията – един от определящите фактори за ефективността на бизнеса

Изчислете вашия проект

На определен етап от своето съществуване, всяка компания е изправена пред предизвикателството за развитие на уеб сайт с корпоративна идентичност. В крайна сметка, този фактор ще бъде отговорен за популярността на компанията и нейния рейтинг сред потребителите. Няма никакво съмнение, че създаването на фирмена идентичност има пряко влияние върху формирането на общественото мнение за фирмата. В същото време той  трябва да бъде проектирана по такъв начин, че бизнес партньорите и обикновените потребителите винаги да са в състояние да го разграничат от неговите конкуренти. В допълнение, създаването на корпоративна идентичност улеснява лесния избор на купувачите на стоки сред конкурентите. Клиентът с времето започва да се придържа към мнението, че продукта е наистина качествен, и отдава предпочитание към дадена марката, благодарение на фирменния стил. Потребителят чувства гаранцията на производителя, която в бъдеще трябва само да потвържда.

Корпоративна идентичност

Какво означава корпоративен стил? Това е цял набор от информационни и визуални елементи, които са насочени към запознаване на купувачите с дадена фирма. По-специално, този стил се опредекя от цвета на фона, шрифтовете, изображенията, които на финалната фаза са свързват в един образ. Той може да бъде почти „лице на компанията,“ тъй като продуктите на пазара ще се разпознават по опаковката. По този начин, когато се създава сайт на предприятието, е желателно да го използвате. В допълнение се използват дрехи с подобен стил, организират се промоции  организирани в търговски помещения в същия стил. Действително, към днешна дата корпоративната идентичност е  един от най-важните етапи в формирането на имиджа на компанията.

Изработка на лого

Основен фактор в разработването на корпоративна идентичност следва да се счита намирането на име, както за компанията, така и за нейните продукти. Също така, особено внимание се отделя на създаването на логото на компанията. Особено внимание следва да се обърне и на избора на цветове и шрифтове. По принцип за основа на корпоративната идентичност може да се счита за създаването на лого. То изпълнява функцията на реклама, и подчертава качеството на продуктите. Изображението трябва да бъде интересно и запомнящо се. В крайна сметка, ако продуктът не е с етикет,  е малко вероятно купувачът да му даде приоритет. Процесът по създаване на логото е много отговорen, защото той ще е този, който ще определи цялата корпоративна идентичност.

Към днешна дата, лого дизайна трябва да е хармонично съчетание от два елемента: сбит подпис и търговска марка. Компонентите на данни винаги трябва да са в логическа връзка и в съответствие с целите на компанията. Разбира се, при изработката на сайт се използва компютърна графика, с помощта на която се подчертава индивидуалността на електронния ресурс.

Ние сме готови да  създадем за вас не само лого, но фирмени бланки, брошури  и много друго. Нашите експерти знаят колко е важно, че корпоративна идентичност не се ограничава само до логото. Колкото повече  внимание се обърне на стила на продукти, толкова по-високи ще са продажбите.